hỗn hợp khí

  • Hỗn hợp khí laze

    Hỗn hợp khí laze

    Toàn bộ khí có tác dụng làm nguyên liệu của laze gọi là khí laze.Đây là loại lớn nhất thế giới, phát triển nhanh nhất, ứng dụng laser rộng nhất.Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của khí laser là vật liệu làm việc của laser là khí hỗn hợp hoặc khí đơn thuần.
  • Khí hiệu chuẩn

    Khí hiệu chuẩn

    Công ty của chúng tôi có Nhóm nghiên cứu và phát triển R & D riêng.Giới thiệu thiết bị phân phối khí và thiết bị kiểm tra tiên tiến nhất.Cung cấp các loại Khí hiệu chuẩn cho các lĩnh vực ứng dụng khác nhau.